ADVERTISEMENT:

Allah ho Akbar : Madhosh nahin … Bedar hain ham ..